"Bội thực" ban quản lý, ban chỉ đạo tại địa phương: Phải cương quyết dẹp bỏ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc. Ảnh: P.V
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc. Ảnh: P.V
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM