Bội chi tăng cao, Đà Nẵng siết chặt quản lý bảo hiểm y tế

Đà Nẵng siết chặt quản lý BHYT bằng kiểm tra, thanh tra và quản lý bằng công nghệ thông tin. Ảnh: T.T
Đà Nẵng siết chặt quản lý BHYT bằng kiểm tra, thanh tra và quản lý bằng công nghệ thông tin. Ảnh: T.T