Bỏ yêu cầu người dân vùng 2, 3 trình giấy xét nghiệm khi vào Bình Phước

Thời gian trước tỉnh Bình Phước kiểm soát rất gắt gao việc trình giấy xét nghiệm ở các chốt cửa ngõ. Tuy nhiên, nhiều ca bệnh vẫn xâm nhập vào bên trong.
Thời gian trước tỉnh Bình Phước kiểm soát rất gắt gao việc trình giấy xét nghiệm ở các chốt cửa ngõ. Tuy nhiên, nhiều ca bệnh vẫn xâm nhập vào bên trong.
Thời gian trước tỉnh Bình Phước kiểm soát rất gắt gao việc trình giấy xét nghiệm ở các chốt cửa ngõ. Tuy nhiên, nhiều ca bệnh vẫn xâm nhập vào bên trong.
Lên top