Bộ Y tế yêu cầu xác minh thông tin vụ truyền hóa chất hết hạn cho bệnh nhi

Chai hóa chất hết hạn được truyền cho bệnh nhi. Ảnh: Người nhà bệnh nhi cung cấp
Chai hóa chất hết hạn được truyền cho bệnh nhi. Ảnh: Người nhà bệnh nhi cung cấp
Chai hóa chất hết hạn được truyền cho bệnh nhi. Ảnh: Người nhà bệnh nhi cung cấp
Lên top