Từ vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID - 19 để trục lợi tại CDC Hà Nội:

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo khẩn để rà soát

Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nguồn: Bệnh viện cung cấp
Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nguồn: Bệnh viện cung cấp
Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nguồn: Bệnh viện cung cấp
Lên top