Bộ Y tế xác nhận 1 ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh qua đường hàng không

1 ca mắc mới được xác nhận, là chuyên gia dầu khí nhập cảnh qua đường hàng không. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
1 ca mắc mới được xác nhận, là chuyên gia dầu khí nhập cảnh qua đường hàng không. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
1 ca mắc mới được xác nhận, là chuyên gia dầu khí nhập cảnh qua đường hàng không. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top