Bộ Y tế tiếp nhận 150 tỷ đồng từ kinh phí nhân dân hỗ trợ chống COVID-19

Bộ Y tế tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ Y tế tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ Y tế tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top