Bộ Y tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tập đoàn nhập khẩu vaccine COVID-19

Bộ Y tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tập đoàn nhập khẩu vaccine COVID-19. Ảnh: Hải  Nguyễn.
Bộ Y tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tập đoàn nhập khẩu vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bộ Y tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tập đoàn nhập khẩu vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top