Bộ Y tế sử dụng 100 tỉ đồng nhân dân ủng hộ chống COVID-19 để làm gì?

Kinh phí 100 tỷ sẽ được dùng để mua trang thiết bị chống dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Kinh phí 100 tỷ sẽ được dùng để mua trang thiết bị chống dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Kinh phí 100 tỷ sẽ được dùng để mua trang thiết bị chống dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Lên top