Bộ Y tế ra công văn hoả tốc vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần TW 1

Bộ Y tế ra công văn hoả tốc vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: VOV
Bộ Y tế ra công văn hoả tốc vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: VOV
Bộ Y tế ra công văn hoả tốc vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: VOV
Lên top