Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam: Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp giữa hai ngành. Ảnh: Anh Minh
Lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp giữa hai ngành. Ảnh: Anh Minh
Lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp giữa hai ngành. Ảnh: Anh Minh
Lên top