Bộ Y tế nói gì về Giấy xét nghiệm COVID-19 với "luồng xanh" vận tải?

Lên top