Bộ Y tế: Người dân được tiếp cận, sử dụng vaccine COVID-19 sớm nhất

Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Tô Thế
Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Tô Thế
Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Tô Thế
Lên top