Bộ Y tế nghiêm khắc trong việc đào tạo cán bộ quản lý ngành y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: T.L
Thứ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: T.L
Thứ trưởng Bộ Y tế trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: T.L
Lên top