Bộ Y tế: Kiên Giang cần nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Lên top