Bộ Y tế kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề tự chủ

Bộ Y tế kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề tự chủ bệnh viện. Ảnh: BVCC
Bộ Y tế kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề tự chủ bệnh viện. Ảnh: BVCC
Bộ Y tế kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai về vấn đề tự chủ bệnh viện. Ảnh: BVCC
Lên top