Bộ Y tế kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 5 địa phương

Tiêm thử nghiệm vaccine tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm thử nghiệm vaccine tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm thử nghiệm vaccine tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top