Bộ Y tế khuyến cáo chung sống an toàn với đại dịch COVID-19

Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Y tế.
Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Y tế.
Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top