Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Y tế khẳng định không để lọt một viên thuốc ung thư giả nào ra thị trường

Vụ án buôn lậu thuốc ung thư giả của VN Pharma đang được xét xử.
Vụ án buôn lậu thuốc ung thư giả của VN Pharma đang được xét xử.