Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Y bác sĩ kêu gọi người dân đồng hành chống dịch. Ảnh: BYT
Y bác sĩ kêu gọi người dân đồng hành chống dịch. Ảnh: BYT
Y bác sĩ kêu gọi người dân đồng hành chống dịch. Ảnh: BYT
Lên top