Bộ Y tế đề nghị tỉnh Tiền Giang sớm lập trạm y tế lưu động

Tỉnh Tiền Giang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.T
Lên top