Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới

Cán bộ y tế bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BYT
Cán bộ y tế bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BYT
Cán bộ y tế bảo hộ khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BYT
Lên top