Bộ Y tế: Chưa nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân để đảm bảo an toàn

Buồng khử khuẩn toàn thân. Ảnh: Hà Anh
Buồng khử khuẩn toàn thân. Ảnh: Hà Anh
Buồng khử khuẩn toàn thân. Ảnh: Hà Anh
Lên top