Bộ Y tế cảnh báo thông tin thực phẩm viên nano xuyên tâm liên hành đen điều trị COVID-19

Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh minh hoạ
Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh minh hoạ
Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc. Ảnh minh hoạ
Lên top