Bộ Xây dựng: Chung cư Carina không bị ảnh hưởng sau "thảm họa"