Bộ VHTTDL kiểm tra các công trình vi phạm tại vùng lõi vịnh Hạ Long

Nâng cấp hệ thống bến tàu tham quan động Mê Cung. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nâng cấp hệ thống bến tàu tham quan động Mê Cung. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nâng cấp hệ thống bến tàu tham quan động Mê Cung. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top