Bố tưới xăng đốt cả nhà, 2 con nhỏ chết thương tâm

Cháu nhỏ duy nhất còn sống sau khi người bố tưới xăng đốt cả nhà đang được điều trị tích cực.
Cháu nhỏ duy nhất còn sống sau khi người bố tưới xăng đốt cả nhà đang được điều trị tích cực.
Cháu nhỏ duy nhất còn sống sau khi người bố tưới xăng đốt cả nhà đang được điều trị tích cực.
Lên top