Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Vững vàng tuổi 19

Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao Bằng khen Thủ tướng và Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho BTL Vùng CSB4 và Thiếu tướng Lê Văn Minh- Tư lệnh Vùng CSB4.
Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao Bằng khen Thủ tướng và Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho BTL Vùng CSB4 và Thiếu tướng Lê Văn Minh- Tư lệnh Vùng CSB4.
Trung tướng Hoàng Văn Đồng trao Bằng khen Thủ tướng và Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho BTL Vùng CSB4 và Thiếu tướng Lê Văn Minh- Tư lệnh Vùng CSB4.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top