Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cấp cứu dân quân viên trên đảo Thổ Châu

Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cấp cứu dân quân viên trên đảo Thổ Châu. Ảnh Hoàng Dung
Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cấp cứu dân quân viên trên đảo Thổ Châu. Ảnh Hoàng Dung
Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 cấp cứu dân quân viên trên đảo Thổ Châu. Ảnh Hoàng Dung
Lên top