Bộ tư lệnh TPHCM hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho Kiên Giang

Sự sẻ chia khó khăn góp phần cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: PV
Sự sẻ chia khó khăn góp phần cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: PV
Sự sẻ chia khó khăn góp phần cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top