Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ sử dụng thêm ngựa nội địa cho lực lượng kỵ binh

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội
Lên top