Bộ trưởng thị sát, phê bình các Ban quản lý đường Hồ Chí Minh và một số tuyến quốc lộ

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình cấp trực thuộc tại buổi làm việc tại Gia Lai. Ảnh M.T
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình cấp trực thuộc tại buổi làm việc tại Gia Lai. Ảnh M.T
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình cấp trực thuộc tại buổi làm việc tại Gia Lai. Ảnh M.T
Lên top