Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn: Dư luận quan tâm đến vấn đề nào nhất?