Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Phải cảnh giác cao độ cho đến khi có thông báo “hết bão”

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát thực tế tại An Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát thực tế tại An Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát thực tế tại An Minh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top