Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra vận hành hồ Kẻ Gỗ

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh khi kiểm tra hồ Kẻ Gỗ trưa 15.11. Ảnh: TT.
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh khi kiểm tra hồ Kẻ Gỗ trưa 15.11. Ảnh: TT.
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh khi kiểm tra hồ Kẻ Gỗ trưa 15.11. Ảnh: TT.
Lên top