Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sắp xếp tránh tình trạng thừa thầy, thiếu thợ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top