Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Sắp xếp tránh tình trạng thừa thầy, thiếu thợ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.