Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cho nghỉ việc ngay toàn bộ nhân viên hàng không yếu kém