Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không băn khoăn 200.000 sinh viên thất nghiệp mà lo chất lượng

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.
Lên top