Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không băn khoăn 200.000 sinh viên thất nghiệp mà lo chất lượng

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.