Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen 2 chiến sĩ công an hiến máu cứu trẻ trong vùng dịch COVID-19

Thượng úy Lê Bá Tứ hiến 250ml máu nhóm O để truyền cho cháu T. Ảnh: CAND
Thượng úy Lê Bá Tứ hiến 250ml máu nhóm O để truyền cho cháu T. Ảnh: CAND
Thượng úy Lê Bá Tứ hiến 250ml máu nhóm O để truyền cho cháu T. Ảnh: CAND
Lên top