Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng các thầy cô giáo ngành y

Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi các Thầy Cô giáo nhân ngày 20.11. Ảnh: BYT cung cấp
Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi các Thầy Cô giáo nhân ngày 20.11. Ảnh: BYT cung cấp
Thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi các Thầy Cô giáo nhân ngày 20.11. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top