Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngành y đang đơn độc trong cuộc chiến chống bạo hành

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.