Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2021

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top