Bộ trưởng Bộ TNMT thăm mô hình xử lý rác thải tại Quảng Bình

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm và kiểm tra mô hình xử lý rác thải công nghệ cao tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm và kiểm tra mô hình xử lý rác thải công nghệ cao tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm và kiểm tra mô hình xử lý rác thải công nghệ cao tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top