Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và 5 thứ trưởng được phân công công tác thế nào?

Thứ trưởng Lê Văn Thanh (phải) được phân công làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia. Ảnh VGP
Thứ trưởng Lê Văn Thanh (phải) được phân công làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia. Ảnh VGP
Thứ trưởng Lê Văn Thanh (phải) được phân công làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia. Ảnh VGP
Lên top