Bộ trưởng Bộ GTVT làm tổ trưởng tổ giám sát giải ngân vốn đầu tư công

Bộ GTVT hiện đang dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh ĐT
Bộ GTVT hiện đang dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh ĐT
Bộ GTVT hiện đang dẫn đầu về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh ĐT
Lên top