Bộ trưởng Bộ GTVT: Dừng ngay việc thu phí nếu đường không đảm bảo chất lượng

Quốc lộ 1 qua Bình Định bị hư hỏng nặng chỉ sau 3 ngày mưa.
Quốc lộ 1 qua Bình Định bị hư hỏng nặng chỉ sau 3 ngày mưa.
Quốc lộ 1 qua Bình Định bị hư hỏng nặng chỉ sau 3 ngày mưa.
Lên top