Bố trí đủ lực lượng đảm bảo thông quan hàng hóa liên tục

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi chiếu. Ảnh Cao Nguyên.
Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi chiếu. Ảnh Cao Nguyên.
Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi chiếu. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top