Bỏ trần 40 giờ làm thêm mỗi tháng: Bỏ trần chỉ nên tạm thời, lâu dài phải tăng năng suất lao động

Nhiều công nhân có nhu cầu làm thêm giờ để bù đắp phần thu nhập giảm sút vì phải ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh: Đ.T
Nhiều công nhân có nhu cầu làm thêm giờ để bù đắp phần thu nhập giảm sút vì phải ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh: Đ.T
Nhiều công nhân có nhu cầu làm thêm giờ để bù đắp phần thu nhập giảm sút vì phải ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh: Đ.T
Lên top