Bỏ tiền túi gần trăm triệu đồng “giải khát’’ cho buôn nghèo

Ông Y Mưng giúp người dân trong buôn lấy nước từ chiếc giếng khoan mà mình bỏ tiền túi ra làm. Ảnh; BẢO TRUNG
Ông Y Mưng giúp người dân trong buôn lấy nước từ chiếc giếng khoan mà mình bỏ tiền túi ra làm. Ảnh; BẢO TRUNG
Ông Y Mưng giúp người dân trong buôn lấy nước từ chiếc giếng khoan mà mình bỏ tiền túi ra làm. Ảnh; BẢO TRUNG
Lên top