Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn báo chí trước thềm Hội nghị APEC tại Đà Nẵng

 Bộ TTTT tập huấn báo chí tại Đà Nẵng trước thềm APEC. Ảnh: TT
Bộ TTTT tập huấn báo chí tại Đà Nẵng trước thềm APEC. Ảnh: TT